đánh giá

Đánh giá Nokia Lumia 2520

T5 05/12/2013, 10:38 ch
Nếu Nokia Lumia 2520 tốt hơn Surface 2 t chi tiết...
Đánh giá ultrabook Dell Latitude 6430u

Đánh giá ultrabook Dell Latitude 6430u

T5 05/12/2013, 10:28 ch
Mặc dù Dell Latitude là dòng sản phẩm đáp ứng khá tốt các nhu cầu của doanh nhân, nhưng khi nói đến dòng máy này, nhiều người thường nghĩ đến thiết kế góc cạnh, mập mạp và nặng nề của nó. chi tiết...